אותם שלטים שנשכחוהאתר הוקם כהערכה לאותיות הלוגו המטאליות במכוניות של פעם, במכשירים החשמליים ובכל אותם שלטים שנשכחו, נפגמו או הלכו לאיבוד במשך הזמן.

תגובות