יצירת אמנות המורכבת מאותיות

יצירת אמנות המורכבת ממבנה של רשת דייגים המכיל אותיות תלוי מעל עוברי האורח ברחוב בהודו, כאשר אור השמש מטיל צללים של ביטויים המבטאים היכרות עם תיאוריות הזמן - עבודה של האומן DAKU.

תגובות